Η πλακοποιϊα ΑΦΟΙ ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Α.Ε  πάντα                STORISMENOS BROS S.A.  tile manufacturing

ευαίσθητη σε κοινωνικά θέματα και ιδιαίτερα για                 company always caring on social matters and

τους συνανθρώπους μας με προβλήματα όρασης               especially for people with sight disabilities has

δημιούργησε την σειρά τσιμεντοπλακών ΑΜΕΑ                   created a variety of pavement tiles to serve

τυφλών. Δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε μελε-                    their needs. Giving thus to designers and

τητές και κατασκευαστές έργων να προσφέρουν                  project contractors the opportunity to offer 

το καλύτερο περιβάλλον κίνησης και ασφάλειας                   a safe environment for people with special needs.

σε αυτή την ευαίσθητη ομάδα συμπολιτών μας.                  

 

ameapost

ΑΜΕΑ PACKING LIST 1

 

 

pdfCE_ΠΛΑΚΩΝ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ.pdf