Οι αντιολισθητικές πλάκες είναι αντιπαγωτικές           The anti-slipping paving stones, are anti-freezing

και κατάλληλες για επιστρώσεις χώρων βαριάς           and appropriate for the paving of heavy traffic

κυκλοφορίας λιμάνια, συνεργεία, πεζοδρόμια,             places ports, workshops, pavements, squares,

πλατείες, πυλωτές, διακοσμήσεις αυλών - πισί-           yard decorations, swimming pools, terraces

νας, στεγανωποιήσεις ταρατσών κ.τ.λ.                         waterproofing e.t.c.

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΧΕΤΟ

σχετο 

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no1 

no1

 

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no2

no2

 

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no3

no3

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no4

no4

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no5

 

no5 

 

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no6

no6 2

 

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no7

no7

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no8

no8

 

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no9

no9

 

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no10

10

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no11

no11

 

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no12

no12

 

 

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no13

no13

 

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no14

14

 

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no15

15

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no17

no17

 

 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ no18

no18 1

 

 

 

* Οι αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν μικρές αποκλίσεις ανάλογα με την εκτύπωση του χρωματολογίου.
    

 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ PACKING LIST

 

 xromatologio 1

 

pdfCE_ΠΛΑΚΩΝ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ.pdf