Οι γυαλισμένες πλάκες είναι αντιπαγωτικές,             The polished paving stones, are anti-freezing

και κατάλληλες για επιστρώσεις χώρων βαριάς         and appropriate for the paving of heavy traffic

κυκλοφορίας λιμάνια, συνεργεία, πεζοδρόμια,           places ports, workshops, pavements, squares,

πλατείες, πυλωτές, διακοσμήσεις αυλών - πισί-        yard decorations, swimming  pools, terrace

νες, στεγανοποιήσεις ταρατσών κ.τ.λ.                       watertighting e.t.c.

 

 

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ no

no2Β ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ

 

 

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ no16

no16 ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ

 

 

 

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ PACKING LIST